Blackie Sweet Bubble (Blackie)

Blackie Sweet Bubble (Blackie)

Rasa: 
Flat Coated Retriever
Narodený: 
30.04.2018
Pohlavie: 
Fena
Skúšky: 

Momentálne v záchranárskom výcviku.