Akcie

nový skúšobný poriadok
15.12.2018
Školenia a kurzy
Kalonda
13.12.2018
Pátracia akcia
dezinfekcia - JV Slovensko
10.12.2018
Dezinfekčná akcia
zavalenie chlapca
10.12.2018
Pátracia akcia
základňa Gabčíkovo
05.12.2018
Ukážka
Jászberény
24.11.2018
Cvičenie
víkendové cvičenie
12.10.2018
Cvičenie
Oblastné kolo hasičskej súťaže
06.10.2018
Ukážka
Obecné dni Vojka
08.09.2018
Ukážka
Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej 2018
24.08.2018
Preteky
knižnica Juraja Fándlyho
15.08.2018
Ukážka
Kráľová n/V.
08.08.2018
Pátracia akcia

Stránky