Akcie

Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej 2017
01.09.2017
Preteky
Bančiansky tajch
01.08.2017
Pátracia akcia
ruina Uľanka
02.07.2017
Cvičenie
cvičenie s dobrovoľnými hasičmi
06.05.2017
Cvičenie
ruina Gabčíkovo
25.03.2017
Cvičenie
Oranžové medvede
07.01.2017
Cvičenie