Akcie

Klasov
07.11.2010
Cvičenie
Malacky
15.09.2010
Cvičenie
Memorial Banská Bystrica
02.09.2010
Preteky
Dunajská Streda
15.08.2010
Cvičenie
Chata Havranovo
22.07.2010
Cvičenie
MDD
01.06.2010
Ukážka
Bratislava
23.05.2010
Cvičenie
Banská Bystrica
25.04.2010
Cvičenie
Dunajská Streda
24.01.2010
Cvičenie
Prievidza
13.01.2010
Pátracia akcia