Akcie

Banská Bystrica
18.09.2009
Preteky
Cvičenie Sklabiňa
08.08.2009
Cvičenie
ESA-logistika
20.06.2009
Ukážka
Trnovec nad Váhom
01.05.2009
Pátracia akcia
Jelka
28.02.2009
Pátracia akcia
Pátracia akcia
25.01.2009
Pátracia akcia