prvá pomoc - preškolenie

Mesto: 
Jabloňovce (okr. Levice)
Dátum: 
13.01.2018 do 14.01.2018

V spolupráci so Slovenským Červeným krížom sa členovia RESCUERS SLOVAKIA zúčastnili pravidelného preškolenia na európsky kurz prvej pomoci.

Preškolenie úspešne absolvovali a medzinárodný certifikát si potvrdili:
Eva a Marián Prágai, Erich Humeňanský, Peter Martinák, Dušan Marada, Štefan a Viera Dobročáni, Iveta Vávrová, Katarína Lüleiová, Peter Kucbel, Marcela Nemešová, Martin Geroč, Magdaléna Kissová, Soňa Kloknerová, Anikó Sádovská a Anna Jánošíková.

Ďakujeme Vierke a Dodovi, ktorí nás školili.
Poďakovanie patrí aj Vierke s Pištom, ktorí poskytli pre školenie a ubytovanie super priestory.