Vitajte!

Združenie RESCUERS SLOVAKIA je apolitické humanitárne združenie, ktoré združuje dobrovoľníkov pripravených poskytovať pomoc v prípade katastrôf, pri živelných pohromách, mimoriadnych udalostiach alebo iných nešťastiach a to najmä pomocou vycvičených záchranárskych psov.

Podporujte naše združenie!

Ak nás aj Vy chcete podporiť v našej činnosti, tak nám môžete pomôcť darovaním príspevkov v podobe darov, financií, alebo 2% z daní.

Po vzájomnej dohode radi predstavíme našich psovodov aj vo Vašich priestoroch a radi Vás oboznámime s našou prácou.

Naši partneri: